skip to Main Content

Predstavnici Privredne komore FBiH održali sastanak juče u Mostaru sa predstavnicima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, te ministrima obrazovanja kantona FBiH. Sastanak je proizašao iz prethodnih aktivnosti koje je Komora sprovela radi rješavanja problema nedostatka stručne i kvalifikovane radne snage.

Predsjednik P/GKFBiH i njegovi saradnici prezentirali su navedenu problematiku koja u velikoj mjeri ograničava budući razvoj bh. privrede, ali i prijedloge za njegova  rješenja. Ukazani su nedostaci obrazovnog sistema, kao što su nedovoljna zastupljenost praktične nastave unutar proizvodnih pogona, potom upisna politika koja ne prati potrebe tržišta rada, loš imidž  strukovnih zanimanja, kao i  problem prekvalicikacije i odliva radno sposobnog stanovništva.

Za rješavanje ovog problema od velikog je značaja  saradnja resornih ministarstava, komorskog sistema, obrazovnih institucija i privrednika. Smatramo da je jako bitna uloga i zavoda za zapošljavanje, te da se treba izvršiti i analiza radnosposobnog stanovništva koji se nalaze na njihovoj evidenciji. Ovo su novi zadaci prema kojima će biti usmjerene aktivnosti P/GKFBiH. Neophodni su novi programi koji će rasteretiti privrednike dodatnih troškova, te ih stimulisati da kompanije vrše mnogo više praktične obuke budućih uposlenika. Izražena je spremnost Komore da zajednički doprinese boljem ambijentu i lakšem pronalasku budućih kadrova.

Back To Top