skip to Main Content

Svečano potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH  i Microsofta BiH upriličeno je juče u Sarajevu.

Potpisivanje Memoranduma predstavlja početak saradnje Centra za edukaciju i Microsofta BiH u pogledu edukacije nosilaca pravosudnih funkcija u oblasti unapređenja cyber zaštite i borbe protiv cyber kriminala putem korištenja modernih tehnologija sa ciljem povećanja kapaciteta i unapređenja kvalitete rada tužilaca i sudija sa krivičnog referata.

Direktor Centra, Arben Murtezić, je rekao da… „opasnost od kompjuterskog kriminala i važnost kompjuterske sigurnosti ne može biti preuveličana, te da je prijavljeni broj slučajeva cyber kriminala puno manji u odnosu na stvarno stanje. Dodao je i da je javno-privatno partnerstvo u najrazvijenijim zemljama posebno važno, te da će Centar i Microsoft u budućnosti, osim u pogledu obuke sudija i tužilaca, raditi i na podizanju svijesti o ovom problemu“.

Direktor Microsofta BiH, Omar Krivošija naglasio je važnost podizanja svijesti o cyber sigurnosti i cyber kriminalu kao jednoj od prvih prijetnji kako u svijetu tako i u BiH. Također, kazao je kako u okviru Microsoft-a postoji poseban centar za borbu protiv cyber kriminala, te kako se sve više radi na proaktivnoj zaštiti kompanija u BiH jer je ulaganje u cyber sigurnost, ulaganje u sigurnost poslovanja.

Back To Top