skip to Main Content

PITANJE: Na koji način se mogu trošiti sredstva prema Odluci o iznosu raspolaganja i korištenja budžetskih sredstava za 2020. godinu, imajući u vidu ovlaštenje načelnika općine da može samostalno donositi odluke u iznosu od 30.000 KM? Da li se ova sredstva mogu koristiti u iznosu od 30.000 KM, po svakom ekonomskom kodu u budžetu, u pojedinačnim iznosima od 30.000 KM i da li se ova sredstva mogu koristiti za nabavku kapitalnih projekata po svakom kapitalnom projektu u iznosu od po 30.000 KM?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top