skip to Main Content

PITANJE: Da li inspektoru koji dobije ovlaštenje za vršenje kontrole u još jednoj oblasti pripada dodatna naknada (kolika i kojim zakonom je to regulisano)? Da li se o istom treba obavijestiti Agencija za državnu službu? Ima li inspektor mogućnost žalbe i kome, npr. urbanističko-građevinski inspektor dobije ovlaštenje i za inspektora zaštite okoliša?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top