skip to Main Content

PITANJE: Zaključen je okvirni sporazum sa više ponuđača i predviđen je tzv. mini tender. Da li se u mini tenderu ponude javno otvaraju i da li se ponuđačima dostavlja zapisnik sa otvaranja ponuda?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top