skip to Main Content

PITANJE: Krajem 2017. godine pravno lice iz FBiH je izdalo fakturu za usluge pravnom licu iz Slovenije. Potraživanje nije naplaćeno, a pravno lice iz FBiH je sredinom 2019. godine poslalo IOS, te je dobilo odgovor od pravnog lica iz Slovenije da “stanje nije uredu i da, budući da usluga nije izvršena po dogovoru, prema njihovim evidencijama ne postoji dug”. Da li u ovakvom slučaju pravno lice iz FBiH može izvršiti otpis potraživanja i da ovaj iznos prikaže kao poreski priznat rashod u poreskom bilansu? Potraživanje je starije od jedne godine, ali firma nije slala nikakva upozorenja niti tužbu, budući da je tek nedavno dobila natrag IOS o tome da partner ne priznaje dug. U slučaju da u ovakvoj situaciji nije moguće otpisati potraživanje i tretirati trošak poreski priznatim rashodom, šta bi pravno lice iz FBiH trebalo da uradi da bi moglo poreski priznati rashod po otpisu ovog potraživanja?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top