skip to Main Content

PITANJE: Da li poslodavac u FBiH sa radnikom može zaključiti novi ugovor o radu kojim će se radnika rasporediti na više radno mjesto i dobiti veću platu, ili se takva izmjena mora raditi u skladu sa članom 107. Zakona o radu, odnosno Odlukom o otkazu sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu ? Da li se Odluka o otkazu ugovora o radu sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, mora uraditi i u slučaju ako se radi o izmjeni ugovora u korist radnika, odnosno ako radnik novim ugovorom dobija bolje uslove, odnosno da li se u tom slučaju izmjena može raditi aneksom ugovora o radu, iako takav način nije predviđen Zakonom o radu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top