skip to Main Content

PITANJE: Da li poslodavac na kojeg se primjenjuje Uredba o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjem na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 % ukupnog kapitala (“Sl.novine FBiH”, br. 9/19 i 21/19), može primijeniti institut otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, bez objave javnog oglasa, u slučaju kada je došlo do izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, na način da je postojeće radno mjesto sa SSS ukinuto, a uspostavljeno novo radno mjesto koje predviđa VSS? Napominjemo da radnik koji je zaposlen na predmetnom radnom mjestu, ispunjava uslove uspostavljenog radnog mjesta.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top