skip to Main Content

PITANJE: U odluci Ustavnog suda BiH u predmetu Ap -298/15 Ustavni sud BiH je zauzeo pravni stav da se na institut otkaza ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu ne primjenjuju odredbe Zakona o vijeću zaposlenika („Sl. novine FBiH, broj 38/04) iako je Zakonom o radu propisano da se na institut otkaza ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu primjenjuju odredbe tog zakona koje se odnose na otkaz.

To bi, dakle, trebalo značiti da poslodavac prilikom primjene navedenog instituta nije dužan provoditi konsultacije sa sindikatom odnosno tražiti saglasnost na otkaz ugovora s ponudom izmijenjenog ugovora o radu za kategoriju radnika za koju je normirana obavezna saglasnost sindikata.

Isto tako, iz odluke u predmetu Ap -2810/21 može se zaključiti da je Ustavni sud stava da se i u pogledu odluka o otkazu ugovora o radu zbog počinjenih težih prijestupa (odnosno ponovljenih lakših prijestupa) ne mora provoditi konsultiranje sa sindikatom, odnosno pribavljati saglasnost sindikata.

Ustvari, proizlazi da je po stavu Ustavnog suda obaveza provođenja procedure propisane odredbama Zakona o vijeću zaposlenika propisana samo prilikom provođenja tkz. redovnog otkaza ugovora o radu zbog tehničkih, organizacijskih i ekonomskih razloga.

Na suštinu stvari ne utiče činjenica da su pravni stavovi izneseni za vrijeme važenja ranijeg Zakona o radu, jer se radi o istovrsnim institutima i po novom Zakonu o radu.

Nema potrebe posebno ukazivati da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće, a također prema stavovima tog suda niži sudovi su dužni primjenjivati pravne stavove iz odluka Ustavnog suda, čime se odlukama tog suda posredno daje snaga neposrednog izvora prava (sudski presedan) na nivou zakona.

Međutim, u predmetu Ap-4520/21 Ustavni sud je odbacio apelaciju Apelanta i zauzeo pravni stav da je Apelant odgovoran za prekršaj iz osnova Zakona o vijeću zaposlenika jer na odluku o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu nije pribavio saglasnost.

Dakle, može se zaključiti da se iznose dijametralno različiti pravni stavovi u istoj stvari čime se krše principi vladavine prava i pravne sigurnosti jer se istovremeno tvrdi da nije potrebno pribaviti saglasnost sindikata na odluku o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, ali se istovremeno za takvo postupanje izriču novčane kazne u prekršajnom postupku što je teško razumljivo.

S tim u vezi, molimo za mišljenje o navedenom u smislu ispravnog postupanja, kako kod instituta otkaza ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, tako i prilikom otkaza ugovora o radu zbog težih prijestupa.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top