skip to Main Content

PITANJE: Privredno društvo je pokrenulo stečajni postupak. Nakon pokrenutog postupka kod nadležnih organa prestalo je sa obavljanjem registrirane djelatnosti. Prestankom obavljanja djelatnosti prestala je i obaveza za izdavanjem faktura i fiskalnih računa. Međutim, pravno lice je izdalo poslovni prostor u najam drugom pravnom licu i u vezi s tim zaključilo ugovor o najmu. Postavlja se pitanje da li je pravno lice, koje je pokrenulo stečajni postupak, dužno kao zakupodavac izdavati fakturu i fiskalni račun drugom pravnom licu, kao zakupoprimcu? Ako nije izdata faktura, a ni fiskalni račun, od strane zakupodavca da li je pravno lice u prekršaju?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top