skip to Main Content

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić i predstavnik Vijeća saudijskih komora Khalid A. Al Othman u prisustvu guvernera Ibrahim Al Ommara, Hani Abdullah Mominaha, ambasadora Kraljevine Saudijske Arabije u BiH, te drugih visokih zvaničnika i privrednika Kraljevine Saudijske Arabije, potpisali su Memorandum o razumijevanju za osnivanje zajedničkog Poslovnog vijeća Kraljevina Saudijska Arabija – Bosna i Hercegovina. Vijeće ima za cilj sprovođenje poslovnih aktivnosti u oblastima trgovine, investicija, transfera tehnologije, usluga i drugim sektorima u Kraljevini Saudijskoj Arabiji i Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Egrlić izrazio je veliku zahvalnost guverneru Kraljevine Saudijske Arabije na upriličenoj posjeti, te ga je tom prilikom upoznao sa aktivnostima Komore, bogatim potencijalima kojima Bosna i Hercegovina raspolaže, te mogućnostima za poslovanje između dvije zemlje.

Kako je istaknuto, poslovno Vijeće imat će zadatak da konkretizuje sve poslovne mogućnosti i projekte od obostranog interesa. Veoma je važno aktivno djelovati i blagovremeno prosleđivati značajne informacije, ali i reagovati u slučaju potrebe rješavanja eventualnih problema.

Predstavnici komora i prisutni biznismeni, izrazili su nadu da će Poslovno vijeće, uz aktivan angažman delegiranih predstavnika, ostvariti svoj cilj te doprinijeti povećanju vanjskotrgovinske razmjene između dvije zemlje ali i povećanju investicija.

Back To Top