skip to Main Content

PITANJE: Da li općinski načelnik može samostalno donijeti odluku o osnivanju općinskih službi za upravu i stručnih službi i da li mu je dovoljan pravni osnov za donošenje takve odluke sadržan u odredbama iz člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 49/06 i 51/09)

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top