skip to Main Content
Zeljeznice1

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje uputila Prijedlog za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo plaćanja putarine za dizel goriva za pogon šinskih vozila za 2019. godinu, u količini od 3.220.932 litara.

Kako je obrazloženo, 70 posto pruga Željeznica FBiH je elektrificirano pruge, dok saobraćaj na neelektrificiranim, kao i na djelovima pruga na kojima dođe do kvara elektro sistema, obavljaju lokomotive dizelke. Količina od 3.220.932 litara, potrebna za šinska vozila u 2019. godini, utvrđena je nakon analize utroška nafte u ranijim godinama, kao i planiranih rashoda i obima posla u 2019. godini, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Back To Top