skip to Main Content
Image 0 02 05 2a9fc08f162a174ae92ab579a3016a8b91ce5e9aefec0dfaca951a3f21fb0004 V

Kompanija Orao iz Bijeljine, dobiće licencu za remont helikoptera od ruske kompanije ODK, a Ruska Federacija će biti partner na Sarajevo Biznis forumu 2017., dogovorio je danas u Moskvi ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović,  koji predvodi delegaciju BiH na zasjedanju Međuvladine bosanskohercegovačko-ruske komisije za trgovine i ekonomsku saradnju.

Sa Aleksejem Vladimirovičem Abramovim, kopredsjedavajućim sa ruske strane, usaglašena su brojna pitanja oko unapređenja ekonomske saradnje dvije zemlje, posebno u oblasti energetike, poljoprivrede i trgovine. Strane su se, između ostalog,  usaglasile i da Rafineriji nafte u Brodu pruže podršku za izgradnju gasovoda niskog pritiska iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu,  za snabdijevanje ove kompanije gasom.

Sa ruske strane takođe je istaknuto da očekuju brzi završetak internih procedura u Bosni i Hercegovini, kako bi se BiH na raspolaganje stavila sredstva klirinškog duga. Zatraženo je takođe da se unatar zemlje što prije pronađe rješenje za način otplate duga za isporučeni gas, u ratnom periodu.

Sa ministrom Šarovićem u Moskvi su brojni privrednici i predstavnici Spoljnotrgovinske komore BiH koji su,  između ostalog,  prisustvovali na, za njih posebno organizovanoj, prezentaciji uslova i procedura za poslovanje kompanija i Bosne i Hercegovine u evroazijskoj carinskoj zajednici, koju čine Rusija, Bjelorusija i Kazahstan.

Back To Top