skip to Main Content

Opštine u BiH sada na jedan klik mogu dobiti uvid u poslovanje pojedinačnih firmi, stanje industrije, ali i kompletne privrede na njihovoj teritoriji, kao i drugim bh. opštinama, zahvaljujući saradnji sa kompanijom LRC iz Sarajeva i njihovom konceptu podrške specijaliziranim za jedinice lokalne samouprave.

Cilj ovog projekta, kako ističu u LRC-u je da kroz jedinstven alat za praćenje tržišnih kretanja, omoguće bh. opštinama da pruže efikasniju i adekvatnu podršku svim svojim privrednim subjektima, kako bi unaprijedile investicijski ambijent i obezbijedile sredstva za podsticajne programe za razvoj privrede na teritoriji svake pojedine opštine.

Zahvaljujući sistemskom korištenju zvaničnih i provjerenih informacija, pohranjenih u jedinstvenoj LRC-ovoj bazi podataka o poslovanju svih pravnih subjekata u BiH, opštine  imaju jedinstvenu mogućnost za analizu ekonomskih kretanja i pripremu strateških planova za podršku privrednicima i afirmaciju poslovnog ambijenta.

Značajan broj opština u BiH već je sklopio ugovore sa LRC-om i započeo primjenu ovog koncepta podrške javnom sektoru, što je opštinskim uposlenicima u službama za privredu i razvoj omogućilo efikasniji rad i fokusiranje na izradu analiza i strategija, umjesto da  većinu svog vremena troše  na mukotrpno prikupljanje podataka  iz raznih izvora.

Brojni benefiti saradnje sa LRC-om

Haris Gudić

Prema riječima Harisa Gudića, savjetnika načelnika Opštine Ilidža, saradnja sa LRC-om im omogućava izvrsnu analitiku iz koje proizilaze mjere djelovanja opštinskog načelnika, službi i opštinskog vijeća.

– Kao lokalnoj zajednici javila nam se potreba za dubljom analizom stanja naše privrede, odnosno kompanija, koje posluju na području naše opštine. Kada smo vidjeli kakav nam servis nudi LRC-ova platforma „boniteti.ba“, uvidjeli smo da je upravo to ono, što nam je neophodno za analizu stvarnog stanja aktivnosti u privredi Opštine Ilidža – kaže Gudić.

Kako dalje navodi Gudić, brojne su benefiti saradnje sa LRC kompanijom, jer  koristeći njihovu platofrmu „boniteti.ba“, u mogućnosti su da analiziraju stanje u svim granama industrije na teritoriji njihove opštine.

-Moguće je uvidjeti koja privredna grana se najbrže, odnosno najsporije razvija, analizirati rast u prihodima i broju zaposlenih – naglasio je Gudić.

Iako privreda nije direktna nadležnost lokalnih zajednica u BiH, prema Gudićevim riječima,  Opština Ilidža jedna je od onih, koja privredi pristupa na način da bude njen maksimalni servis.

– Opština Ilidža je lokalna zajednica koja pridaje veliki značaj saradnji sa privatnim sektorom. To bih potvrdio činjenicama da imamo konstantan rast broja registrovanih preduzeća i značajan trend smanjivanja nezaposlenosti – istakao je Gudić.

Sa LRC bazom podataka korak ispred drugih

Dragan Kelecević

I Opština Laktaši poznata je kao preduzetnička sredina, koja sve više pažnje posvećuje unaprijeđenju poslovnog ambijenta. Prema mišljenju Dragana Kelečevića, šefa Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Opštine Laktaši, zahvaljujući analitici LRC-a, sada efikasno mogu pratiti uspješnost pojedinih grana lokalne privrede, podatke o broju preduzeća, ukupnom prihodu, izvozu, kao i o broju zaposlenih.

– Takođe, analitika LRC-a nam koristi i pri promociji Laktaša kao privlačne sredine za poslovanje, te efikasniju podršku pri internacionalizaciji poslovanja lokalnih preduzeća i njihovom povezivanju s partnerima iz dijaspore. Koristeći baze podataka LRC-a,  možemo provjeriti bonitet potencijalnih investitora, koji su zainteresovani za ulaganje na području Opštine Laktaši – kaže Kelečević.

Jer, kako dalje navodi Kelečević, namjera opštinske uprave u Laktašima  je da konstantno radi na poboljšanju uslova poslovanja na području opštine, kao i  na privlačenju  novih  investitora.

– Korištenje LRC-ovih baza podataka omogućava nam da budemo korak ispred drugih, pri pružanju usluga lokalnim privrednicima. Uspostavljene baze podataka o lokalnim preduzećima omogućiće nam kvalitetne analize, što će predstavljati osnovu za definisanje pravaca pri izradi budućih razvojnih dokumenata – istakao je Kelečević.

Glavno djelovanje LRC kompanije biće usmjereno na instrumente i aplikacije za online generisanje izvještaja, koji opštinama u BiH omogućava uvid u poslovanje svih pravnih subjekata na nivou BiH: dnevni pregled otvaranja pravnih subjekata i obrta; dnevni izvještaj blokada pravnih subjekata i obrta; olakšan online pristup izvještaju za privrednu službu sa informacijom o radu preduzeća ili obrta; detaljan uvid u ekonomska kretanja na nivou opština sa komparacijom u posljednje tri godine; detaljan uvid u pojedine industrijske sektore za sve opštine, kantone, entitete, kao i na nivou BiH, u posljednje  tri godine; te pregled stečaja i likvidacija.

Back To Top