skip to Main Content

PITANJE: Na osnovu zaključenog Ugovora o isporuci usluga obveznik PDV-a sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, kao isporučilac obavezao se da u skladu sa svojom ponudom, pod uslovima definisanim ugovorom, te tehničkim i komercijalnim uslovima definisanim Glavnim i Osnovnim ugovorom i zahtjevima izvođača i investitora sa sjedištem u Republici Srbiji, a za potrebe Ministarstva zdravlja RS – investitora kao krajnjeg korisnika, izvrši izradu unutrašnjih elektroenergetskih instalacija, te instalaciju, ispitivanje i puštanje u rad aktivne IT opreme. Gdje je mjesto oporezivanja PDV-om prometa predmetnih usluga, tj. da li se predmetne usluge oporezuju u Bosni i Hercegovini ili Republici Srbiji?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top