skip to Main Content

PITANJE: Da li je fizičko lice, zakupodavac, dužno platiti porez na imovinu i porez na prihod od imovine za 2018. godinu, ako mu zakupoprimac (pravno lice) nije uplatilo nijednu zakupninu za 2018. godinu, te da li i kako podnijeti prijavu (GPD). Ugovor o zakupu je raskinut 31. 1. 2019. godine i zakupoprimac je utužen. Fizičko lice nema drugih oporezivih primanja (penzioner).

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top