skip to Main Content

PITANJE: Obveznik PDV-a, između ostalih registrovanih djelatnosti, bavi se i  djelatnošću prodaje upotrebljavanih motornih vozila, tj. obveznik PDV-a kao preprodavac upotrebljavanih motornih vozila kupio je teretno vozilo od lica koji nije imao pravo odbitka ulaznog PDV-a. Da li kod dalje prodaje predmetnog teretnog vozila PDV obračunava po opštim principima ili PDV može obračunavati i plaćati po posebnom postupku obračunavanja PDV-a?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top