skip to Main Content

PITANJE: Da li penzioner koji je penzionisan zbog invalidnosti sa 32 godine života može registrovati “SOBE U DOMAĆINSTVU” radi iznajmljivanja turistima. Koje poslovne knjige treba voditi ? Da li je obavezan podnositi godišnji obračun (SPR-1053 i GPD-1051)? Da li je obavezan podnijeti obrazac PRIJAVA PR-I (prijava za razrez poreza na imovinu za pravna i fizička lica ) po kojem se porez plaća po kvadratnom metru jednom godišnje. Da li se obrazac PIP-1034 (prijava poreza na prihod od imovine i imovinskih prava) podnosi po završenom boravku svake grupe gostiju i vrši plaćanje poreza po stopi od 10% pri čemu osnovicu za obračun poreza predstavlja ukupan prihod umanjen za 30%. Turistička zajednica je dala informaciju da je godišnja obaveza plaćanja naknade 50,00 KM po ležaju i da je obaveza da se knjiga domaćih gostiju ovjeri kod njih nakon čega se dobiva aplikacija preko koje se prijavljuju domaći gosti i knjiga stranih gostiju koja se ovjerava u odjelu za strance i odjel za strance daje pristup aplikaciji za prijavu stranih gostiju u roku od 24 sata.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top