skip to Main Content

Finansijsko-informatička agencija (FIA) Federacije BiH krajem prošle sedmice uputila je 14.644 opomene pred pokretanje prekršajnog postupka za pravne subjekte koji nisu izvršili zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine.

Direktor FIA-e Esad Mahmutović rekao je da je uvidom u evidenciju Registra finansijskih izvještaja i evidenciju Porezne uprave FBiH ustanovljeno da 27.293 pravna subjekta nisu predala finansijske izvještaje.

– Od tog broja, njih 12.647 ne posjeduju račune u Jedinstvenom registru računa pravnih subjekata u FBiH, od preostalih 14.646 njih 7.116 imaju aktivne račune, dok 7.528 imaju blokirane račune – kazao je Mahmutović.

U opomeni koja je poslana na 14.644 adrese, podsjeća se da su skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH pravni subjekti dužni sastaviti svoje finansijske izvještaje i predati FIA-i, prema sjedištu pravnog subjekta, u zakonski propisanom roku.

Dalje je navedeno da će FIA, postupajući u skladu sa ovlaštenjem Federalnog ministarstva finansija, ukoliko opomenuti pravni subjekti ne dostave finansijske izvještaje za 2017., kao i za sve prethodne godine za koje nisu izvršili svoju obavezu, najkasnije do 1. septembra 2018, protiv njih pokrenuti prekršajni postupak.

U opomeni je istaknuto da propisane novčane kazne za taj prekršaj iznose od 5.000 do 15.000 KM za pravni subjekt, te za odgovornu osobu u pravnom subjektu u iznosu od 500 do 3.000 KM, saopćeno je iz FIA-e.

(FENA)

Back To Top