skip to Main Content

Na XII godišnjoj Skupštini Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) održanoj krajem aprila u Beogradu i svečanosti u povodu dodjele BFC SEE certifikata za 17 jedinica lokalnih samouprava iz Srbije, Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, certifikat je dodijeljen i Općini Novi Grad Sarajevo. BFC SEE program provodi se od 2012. godine putem regionalne NALED mreže sa sjedištem u Beogradu, uz kontinuiranu podršku EU, konkretno Vlade Savezne Republike Njemačke putem agencije za međunarodnu saradnju GIZ-a i USAID-a.

Ministri država regiona uručili su 17 BFC certifikata, od čega je 11 uručeno lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

U ime Općine Novi Grad Sarajevo certifikat je primio Džemaludin Kahrović, pomoćnik općinskog načelnika službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj. Općina Novi Grad Sarajevo je prva  jedinica lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, koja je postala nosilac BFC certifikata, čime je potvrdila status Općine sa povoljnim poslovnim okruženjem. Certifikat privredi i investitorima predstavlja pečat kvaliteta i dokaz da će u ovoj lokalnoj zajednici naći povoljno poslovno okruženje u skladu s najvišim međunarodnim standardima, efikasnim procedurama, te pouzdanim uslugama.

U procesu certifikacije bilo je više od 90 općina i gradova, a njih 44 je dobilo certifikat što predstavlja korist za tri miliona građana i brojne privredne subjekte u pet zemalja regije (BiH, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Makedonija). Podršku cijelom procesu obezbjeđuju međunarodne i domaće razvojne agencije kao što su  USAID, GIZ, CRS, REDAH i dr.

BFC certifikat za Općinu Novi Grad Sarajevo predstvalja prestižno priznanje za poboljšanja i unapređenja poslovnog okruženja ali i obavezu kontinuiranog nastavka aktivnosti u skladu sa BFC SEE kriterijima.

Back To Top