skip to Main Content

Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije BiH posjetili su danas Općinu Živinice gdje su razgovarali sa općinskim načelnikom Samirom  Kamenjakovićem i članovima Udruženja poslodavaca Živinice.

U delegaciji Udruženja poslodavaca FBiH bili su Adnan Smailbegović predsjednik Upravnog odbora i član uprave Prevent BiH, Mladen Pandurević direktor Udruženja poslodavaca FBiH i njihovi saradnici kao i Ramiz Karić predsjednik Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona.

Posjetu je iniciralo Udruženje poslodavaca Živinice sa ciljem promocije novih poslovnih zona na području ove Općine, najava otvaranja Centra za biznis i inovacije i otvaranje i pomoć općinske administracije i Udruženja poslodavaca Živinice prema domaćim i inostranim investitorima.

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković predstavio je poslovne zone i prednosti ulaganja u Živinice i sve benefite koje ulagači mogu dobiti od općinske uprave. Predstavnici Udruženja poslodavaca Živinice takođe su predstavili živiničku privredu, probleme u poslodavanju ali i pozitivne primjere i napretke živiničkih poslodavaca.

Jedinstveni zaključak bio je apsolutna podrška svih strana općinskom načelniku u uspostavljanju novih poslovnih zona i poboljšanje uslova rada u već uspostavljenim poslovnim zonama u Živinicama.

Također, dogovorena je promocija živiničkih poslovnih zona u svim relevantnim poslovnim krugovima u zemlji i inostranstvu, ambasadama, privrednim komorama, investicijskim fondovima i svima onima koji imaju potrebe za benefitima koje komparativno Živinice nude, a to su poslovne zone sa uređenom infrastrukturom, mlada i obrazovana radna snaga, sirovine i komunikacije.

Ovo je još jedan u nizu projekata koji će Udruženje poslodavaca zajedno sa načelnikom Općine Živinice uraditi a sve sa ciljem da se živinička privreda osnaži i smanji nezaposlenost, što je problem broj jedan, kako kod nas tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Back To Top