skip to Main Content

Općina Ilidža raspisala je  javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih  planova  sredstvima budžeta Općine Ilidža namijenjenih razvoju poduzetničke inicijative  mladih sa područja općine Ilidža i poziva mlade  nezaposlene osobe da se, ukoliko imaju poslovnu ideju, prijave na konkurs  za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova iz Budžeta Općine Ilidža.

Poticajem  poslovne ideje pruža se prilika da samozapošljavanjem  doprinesu razvoju svoje lokalne zajednice. Planirana budžetska sredstva u 2018. godinu za ovaj  projekat iznose  50.000,00 KM.

Na osnovu javnog poziva odabrat će se najbolji poslovni  planovi mladih i novčano nagraditi. Novčana nagrada namijenjena je sufinansiranju troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad, zakupa poslovnih prostorija, obrtnih sredstava i ostalih troškova. Visina nepovratnih sredstava po poslovnom planu može iznositi maksimalno do 5.000,00 KM.

Korisnici sredstava mogu biti osobe koje se nalaze se u evidenciji nezaposlenih JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Ilidža (dužina trajanja nezaposlenosti najmanje četiri mjeseca u kontinuitetu do dana objave Javnog poziva), imaju prebivalište na području općine Ilidža i imaju do 35 godina. Poslovnu ideju će registrovati i razvijati vlastiti biznis na području općine Ilidža.

Postupak dodjele nepovratnih sredstava Općine Ilidža namijenjenih poticaju zapošljavanja mladih  kroz osnivanje biznisa provodi Komisija koju imenuje Općinski načelnik.

Komisija utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli budžetskih sredstava sa iznosom novčane podrške i  istu  dostavlja Općinskom načelniku na odobravanje.Prijava mora biti potpuna i uz nju mora biti dostavljena sva dokumentacija tražena Javnim pozivom.

Prijava treba sadržavati poslovni plan,ovjerenu fotokopiju lične karte,original ili ovjerena fotokopija CIPS-ove prijave prebivališta ne starije od 30 dana, potvrda JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Ilidža da se nalazi u evidenciji nezaposlenih sa naznačenim periodom dužine trajanja nezaposlenosti, te ovjerenu Izjavu da će dodijeljena sredstva iskoristiti za nabavku potrebnih sredstva za rad navedenih u poslovnom planu, registrovati i održavati vlastiti biznis.Obrasci Poslovnog plana, Izjave i  prijave  na Javni poziv mogu se preuzeti na web stranici Općine Ilidža (http://www.opcinailidza.ba/news/default/javni-poziv-za-finansiranje-i-sufinansiranje-najboljih-poslovnih-planova-sredstvima-budzeta-opcine-ilidza-namijenjenih-razvoju-poduzetnicke-inicijative-mladih-sa-podrucja-opcine-ilidza), Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža i u Službi za privredu i turizam.

Javni poziv će trajati do 10.juna 2018. godine.

Back To Top