skip to Main Content

Općina Centar Sarajevo pristupila je procesu certifikacije za Općinu sa povoljnim poslovnim okruženjem (Business Friendly Certification). U okviru implementacije projekta „Business Friendly Certification in South East Europe“ evaluatori Goran Dodig i Josip Tomičić borave u dvodnevnoj posjeti Općini Centar.

Uvodni sastanak BFC tima Općine Centar sa evaluatorima održan je juče. Primarni cilj posjete evaluacione komisije je utvrđivanje napretka Općine u prikupljanju dokumentacije, te savjetodavna pomoć. U okviru dvodnevne posjete sa evaluatorima će se diskutovati o svim pojedinačnim podkriterijumima i zahtjevima koji se odnose na njihovu ispunjenost. Tokom posjete, evaluatori će savjetovati i ukazivati na pozitivne primjere iz regiona, te na taj način upućivati predstavnike lokalne samouprave ka rješenjima. Posjeta je ujedno i prilika da se po mogućnosti dođe do dokumentacije koja je u pripremnoj fazi nedostajala.

Nakon posjete Općini slijedi analiza i procjena ispunjenosti kriterijuma certifikacije. Sve prikupljene informacije se detaljno analiziraju i bilježe, a tim evaluatora vrši procjenu ispunjenja kriterijuma za certifikaciju.

Sekretar Općine Jasna Beba iskazala je spremnost ove lokalne zajednice da unaprijedi poslovno okruženje.

– Zadovoljni smo što smo pristupili ovom procesu i iskreno se nadamo da će on biti doveden do kraja. Na ovaj način želimo ostvariti značajne rezultate koji će u narednom periodu pomoći da unaprijedimo poslovno okruženje.  Općinska administracija će vam u punom kapacitetu biti na raspolaganju – istakla je Beba.

Program certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem je regionalni proces koji se od 2013. godine provodi u Federaciji BiH, a namijenjen je općinama i gradovima koji su strateški opredijeljeni da unaprijede poslovni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije. Radi se o procesu koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu potencijala koje nude budućim investitorima u svim aspektima koji čine lokalni ekonomski razvoj.

Ovaj program pruža općinama jasne smjernice o tome kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu međunarodno priznate standarde efikasne i transparentne lokalne administracije.

Program BFC SEE certifikacije se trenutno provodi na području Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Na putu do BFC certifikata općine i gradovi treba da ispune niz kriterija i podkriterija koji podrazumijevaju unapređenje administrativnih procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka.

Certifikacija gradova i općina kroz projekt BFC ima za cilj stvoriti prepoznatljivost određene regije za njene komparativne prednosti, ali isto tako i potaknuti lokalnu zajednicu na promišljanje i planiranje. Jedan od osnovnih kriterija za davanje certifikata jeste i odgovornost tj. provođenje projekata koji su definisani u Strateškom planu ekonomskog razvoja za određeni grad ili općinu.

BFC je garancija investitorima da određena općina ili grad nudi neophodne uvijete za početak uspješnog poslovanja. BFC znak mogu koristiti općine koje ispune 75% kriterija za certificiranje. Obnova certifikata vrši se svake dvije godine.

Certifikat je priznanje za kvalitet, ali i obaveza Općine u pogledu kvalitete pružanja usluga, prije svega privrednim subjektima, investitorima i ostalim nosiocima lokalnog ekonomskog razvoja.  BFC cetrifikat ima deset općina i gradova u FBiH.

Back To Top