skip to Main Content

PITANJE: Da li skupština kantona kroz svoje ustavne odluke i kantonalni zakon o lokalnoj samoupravi može ograničavati nadležnosti jedinica lokalne samouprave u tom kantonu, a koje su im već federalnim zakonom dodijeljene, te da li jedinice lokalne samouprave koje pripadaju tom kantonu mogu odlukama svojih općinskih vijeća povjerenu im nadležnost Zakonom o lokalnoj samopuravi u FBiH dodijeliti ili vratiti kantonu?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top