skip to Main Content

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ MFiT BiH) održala je u Sarajevu šestodnevnu obuku o finansijskom upravljanju i kontroli za oko stotinu državnih službenika iz 65 institucija Bosne i Hercegovine.

Obuka je bila namijenjena osobama imenovanim za finansijsko upravljanje i kontrolu i koordinatorima za proces upravljanja rizicima u institucijama BiH. Polaznicima obuke predstavljeno je trenutno stanje u vezi s uspostavom sistema finansijskog upravljanja i kontrole u insitucijama BiH ali i date smjernice za njegovo unapređenje.

Državnim službenicima na obuci su predstavljeni i praktični primjeri uspostave sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Agenciji za sigurnost hrane BiH i Centralnoj harmonizacijskoj jedinici MFiT BiH.

„Obavljajući poslove za koje je nadležna na osnovu Zakona o finansiranju institucija BiH Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH organizuje ovu obuku za državne službenike na kojima i jeste obaveza da u institucijama uspostavljaju sistem finansijskog upravljanja i kontrole utemeljenog na dobrim međunarodnim praksama. Uspostavljanje ovog sistema ne odnosi se samo na oblast finansijskog poslovanja, nego na sve procese u institucijama BiH, a radi što efikasnijeg, ekonomičnijeg i efektivnijeg trošenja javnih sredstava uz poštivanje principa ‘vrijednost za novac”, izjavio je Ranko Šakota, direktor CHJ MFiT BiH, obraćajući se polaznicima obuke.

Obuku su održali obučeni instruktori Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH i instruktori za pojedina područja obuke koje je angažovala CHJ MFiT BiH.

Back To Top