skip to Main Content
98 Sjednica VMBiH 12 04 17 002

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Migracioni profil Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, čime je ispunjena jedna od obaveza u procesu liberalizacije viznog režima.

Riječ je o devetom migracionom profilu kojim Vijeće ministara na godišnjem nivou osigurava  uvid u ključne trendove u oblasti migracija, a Ministarstvo sigurnosti mogućnost izrade kvalitetnih politika i usvajanja kvalitetnih propisa.

U Migracionom profilu navodi se da su diplomatsko-konzularna predstavništva u prošloj godini izdala 22.862 vize, što predstavlja povećanje od 34,7 posto u odnosu na 2015. godinu. Na granici BiH  je  izdato 66 viza, što je za 45 posto manje  nego u 2015. godini.

Granična policija u prošloj godini odbila je 2.243 ulaska u BiH, što je smanjenje za 7,7 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj otkrivenih nezakonitih prelazaka državne granice iznosio 218 i povećan je za gotovo 22 posto u odnosu na 2015. godinu.

Strancima je odobreno 11.519 privremenih boravaka u odnosu na 12.633 privremena boravka u  2015. godini. Istovremeno je  izdato 418 rješenja o protjerivanju, što je povećanje za 42,1 posto u odnosu na godinu ranije. Ukupno je 311 stranaca stavljeno pod nadzor u Imigracioni centar u 2016. godini, što je značajno povećanje od 67,1 posto u odnosu na 2015. godinu kada je taj broj iznosio 193.

U skladu sa sporazumima o readmisiji, u 2016. godini prihvaćeno je 1.939  bh. državljana. Državljanstvo BiH u 2016. dobile su 682 osobe, što predstavlja  povećanje  od  6,4 posto u odnosu na godinu ranije, a najviše 98,5 posto bh. državljanstava stekli su državljani Srbije i Hrvatske.

 

USVOJEN NOVI PRAVILNIK O STANDARDIMA I UVJETIMA IZGRAĐENOSTI I OPREMLJENOSTI GP

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti,  donijelo je Pravilnik o standardima i uvjetima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza sa sugestijama na sjednici i obavezalo sve institucije da u budžetima za narednu godinu planiraju sredstva za realizaciju aktivnosti za dostizanje standarda na graničnim prijelazima definiranih ovim pravilnikom.

Novim pravilnikom definirana je obaveza pravilnog postavljanja urednih zastava BiH na graničnim prijelazima. Također, videonadzor graničnih prijelaza pozicionira se kao posebna oprema Granične policije BiH u skladu s praksom zemalja Evropske unije, a ne kao oprema u nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje, kako je bilo propisano ranijim pravilnikom.

Evropska komisija kroz IPA projekt odobrila je dva miliona eura za finansiranje projekta videonadzora graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini.

 

REALIZACIJA PROGRAMA INTERREG MED 2014  – 2020

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za zaključivanje Sporazuma o provedbi programa Interreg MED 2014 – 2020 u cilju stvaranja uvjeta za operativnu realizaciju ovog programa.

Na ovaj način kreira se zajednički dokument koji će potpisati upravljački organi sa sjedištem u Marseju, organ za ovjeravanje sa sjedištem u Madridu i sve zemlje učesnice MED programa.

Program Interreg MED 2014 – 2020 je transnacionalni program kreiran radi promocije održivog rasta u mediteranskom području.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je direktor Direkcije za evropske integracije.

 

RAST OD TRI POSTO U PROVOĐENJU STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE U PROŠLOJ GODINI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, usvojilo je Godišnji izvještaj o napretku u provođenju Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini za period januar – decembar 2016. godine, u kojem se navodi da je u 2016. godini ukupno ostvareno 68 posto ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1.

Državni nivo i Brčko Distrikt BiH ostvarili su porast u ispunjenju ciljeva/aktivnosti iz RAP1 od  tri posto, a u prošloj godini započeta je implementacija devet projekata koji se finansiraju sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a od kojih su dva projekta uspješno realizirana.

Najviše ciljeva, gledajući po reformskim oblastima, ostvareno je u oblasti institucionalne komunikacije, i to 79 posto, a  najmanja realizacija clljeva je zabilježena u oblasti e-Uprava 50 posto. Najveći porast od pet posto u ispunjenju ciljeva u prošloj godini je zabilježen u oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika.

 

ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA „BIJELI HLJEB“ DUŽNOSNIKA STAVLJENA VAN SNAGE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je  Odluku o stavljanju van snage Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radnopravnog statusa izabranih osoba i imenovanih dužnosnika u institucijama Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da je na snagu stupio Zakon o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kojim je član 48. brisan, više ne postoji  pravni osnov za važenje ove odluke.

 

OSTVAREN NAPREDAK U PROVOĐENJU SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju  o aktivnostima na provedbi Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ za 2016. godinu u kojoj se navodi da je ostvaren napredak u njegovom provođenju.

Napredak je ostvaren u provođenju aneksa „B“ i „C“ ovog sporazuma koji se odnose na diplomatsku i konzularnu imovinu, odnosno finansijsku aktivu i pasivu. Dodaje se da je od velikog značaja početak isplate stare devizne štednje Ljubljanske banke, koje će se nastaviti pratiti zajedno s procesom isplate duga bh. štedišama iz Invest banke Beograd.

Vijeće ministara BiH zadužilo je člana Stalnog zajedničkog odbora visokih predstavnika država nasljednica iz Bosne i Hercegovine Mirsada Žugu, zamjenika ministra finansija i trezora BiH, da intenzivira aktivnosti na pregovaračkom procesu provođenja Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ te da Informaciju dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH.

 

DATA PODRŠKA MINISTARSTVU ODBRANE NA PROVOĐENJU VLASTITOG „PERSPEKTIVA“ PROGRAMA

Vijeće ministara BiH dalo je podršku naporima i aktivnostima Ministarstva odbrane BiH na provođenju vlastitog „Perspektiva“ programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i politike zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije u ovom ministarstvu i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u 2016. godini.

U toku 2016. godine otpušteno je ukupno 79 osoba, a za “Perspektiva” program registriralo se njih 78. Do 31. marta 2017. godine, pojedinačnu tranzicijsku asistenciju dobilo je 69 osoba, a za osam osoba pripremljeni projekti u nadležnim centrima za regrutovanje i tranziciju OS BiH dostavljeni su Ministarstvu odbrane BiH na obradu i odobravanje, dok se za jednu osobu obrada projekta vrši u nadležnom Centru za regrutovanje i tranziciju. Za tranzicijsku asistenciju ovih 69 osoba utrošeno je 188.667,40 KM.

 

DOPRINOS ZAJEDNIČKOJ  SIGURNOSNOJ I ODBRAMBENOJ POLITICI EU

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ocijenilo je opravdanim učešće do 40 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji obuke Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici, čime BiH želi doprinijeti zajedničkoj sigurnosnoj i odbrambenoj politici EU.

Ministarstvo odbrane BiH dostavit će Ocjenu opravdanosti učešća pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji obuke EU u Centralnoafričkoj Republici Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odobravanja.

Slanje ovog kontigenta proisteklo je iz Sporazuma o uspostavljanju okvira za učešće Bosne i Hercegovine u operacijama EU za upravljanje krizama, koji su zaključile BiH i Evropska unija.

 

OSTVAREN NAPREDAK U PROCESU KONSULTACIJA  S GRAĐANIMA U IZRADI PRAVNIH PROPISA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa u institucijama BiH i potvrdilo opredijeljenost da zainteresiranim javnostima, organizacijama civilnog društva i građanima omogući sudjelovanje u kreiranju i provođenju javnih politika koje su u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.

To potvrđuje i otvaranje web platforme  eKonsultacije koju je pokrenulo Ministarstvo pravde BiH, čime je svim institucijama BiH omogućeno da pravovremeno i potpuno informiraju javnost o planovima, izradi javnih politika i propisa, kao i praćenje njihove realizacije.

U Izvještaju se navodi da je ostvaren značajan napredak u oblasti konsultacija u izradi pravnih propisa, posebno u smislu poboljšanja i osiguranja pravnog okvira, imenovanja koordinatora konsultacija u institucijama te uspostavljanja web-platforme za eKonsultacije.

Izvještaj daje pregled preporuka za prioritetne korake koje je potrebno da poduzmu sve institucije, koje su dužne primjenjivati Pravila za konsultacije kako bi se ovaj proces unaprijedio u korist građana BiH.

 

NASTAVLJENA SARADNJA U NADZORU DRŽAVNE GRANICE BiH I R HRVATSKE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva sigurnosti o provedbi Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u nadzoru državne granice za 2016. godinu.   

Prema Izvještaju, realizirano je 1.869 zajedničkih patrola u prošloj godini u skladu sa Sporazumom o saradnji u nadzoru državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, i to 933 patrole na teritoriji BiH, a 936 patrola u Republici Hrvatskoj.

Redovno funkcioniranje zajedničkog kontaktnog centra na graničnorn prijelazu Nova Sela – Bijača, uspostavljenog Protokolom između Ministarstva unutrašnjih poslova R. Hrvatske – Ravnateljstva policije i Ministarstva sigurnosti BiH u 2016. godini, dalo je značajan doprinos kvalitetnijoj razmjeni podataka i informacija o pitanjima značajnim za prekograničnu saradnju, kao i u suzbijanju kriminalnih aktivnosti preko državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

 

VMBiH ZA TRI GODINE  IZ GRANTA OSIGURAO VIŠE OD 1,4 MILIONA KM ZA INOVATORSTVO I NAUKU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva civilnih poslova o realizaciji sredstava po osnovu tekućih grantova iz 2014., 2015. i 2016. godine za nauku i inovatorstvo.

Za podršku tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini  u 2014. godini odobreno je 72.000,00 KM, a sredstva su raspoređena na 20 korisnika, koliko je po ovom osnovu  podržano subjekata i u 2015. godini u kojoj je odobren grant ukupno vrijedan 117.000,00 KM. U 2016. godini dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu 117.000KM za 33 subjekta.

U okviru Programa za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU -FP7″ odnosno H2020 za 2014. godinu odobrena su sredstva u iznosu 223.000,00 KM i raspodijeljena na 15 korisnika, a u 2015. godini po ovom osnovu odobrena su grant sredstva  u iznosu 404.000,00 KM za 32 korisnika, dok je u 2016. godini odobren  grant ukupno vrijedan 404.000,00 KM za 25 subjekta.

Pravdanje utroška sredstava za 2014. i 2015. godinu je završeno, a Ministarstvo civilnih poslova prati realizaciju podržanih projekata u 2016. godini jer su svi korisnici dostavili  obavještenja o periodu realizacije podržanih projekata. Do kraja januara 2017. godine završena su dva projekta podržana u 2016. godini u okviru Programa za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU – FP7″ te 12 projekata u okviru „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu” za 2016. godinu.

 

ZA INSTITUCIJE KULTURE U 2014. GODINI 1,35 MILIONA KM, A U 2016. GODINI VIŠE OD TRI MILIONA KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo je Izvještaj o realizaciji sredstava po osnovu tekućih grantova iz 2014., 2015. i 2016. godine za oblast kulture.

U skladu s Odlukom o dodjeli sredstava za ,,Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini”  u 2014. godini dodijeljena su grant sredstva u iznosu 1.350.000,00 KM za 86 subjekata, u 2015. godini 2.197.000,00 KM granta po ovom osnovu za 169 subjekata s kojima je zaključen ugovor, dok je u 2016. godini ukupno izdvojeno  3.097.000,00 KM za  više od 180  korisnika. Po osnovu zaključenih ugovora u 2016. godini do sada je od 181 subjekta njih 57 realiziralo projekte i dostavilo završni izvještaj, a ostali projekti su u toku i prate se putem analiza periodičnih izvještaja koje korisnici podrške dostavljaju.

Odlukom o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti .,Međunarodne kulturne saradnje” za 2014. godinu dodijeljena su grant sredstva u ukupnom iznosu 270.000,00KM za 60 subjekata kulture, za 2015. i 2016. godinu dodijeljeno je po 390.000,00 KM za 82 subjekta u 2015. godii, odnosno za 75 subjekata kulture u 2016. godini. Od korisnika za 20l6. godinu s kojima je potpisan ugovor, 41 subjekt je dostavio završni izvještaj. Ostali projekti su u toku.

 

RADNA GRUPA ZA IZRADU IZMJENA DRŽAVNE STRATEGIJE ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je, uz korekciju na sjednici, Odluku o formiranju Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, sa zadatkom da ovaj posao završi do kraja maja ove godine.

U Radnu grupu imenovani su predstavnici državnog ministarstva i entitetskih ministarstava pravde, Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Stručnu pomoć Radnoj grupi pružat će po jedan predstavnik iz Suda i Tužilaštva BiH, kao i udruženja sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Back To Top