skip to Main Content

U Sarajevu je juče održan redovni sastanak Stalnog odbora za finansijsku stabilnost Bosne i Hercegovine. Na sastanku je razgovarano o statusu seta zakona koji su u pripremi u oba bh. entiteta, a odnose se na bankarski sektor, kao i o statusu Zakona o osiguranju depozita u bankama u BiH. Imajući u vidu da ovaj set zakona predstavlja ključnu komponentu programa s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), Stalni odbor za finansijsku stabilnost dao je punu podršku nadležnim tijelima u blagovremenoj izradi paketa zakona iz bankarskog sektora.

Sastanku je predsjedavao guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić, a prisustvovali su ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda, ministar finansija Federacije BiH Jelka Milićević, predstavnica Ministarstva finansija Republike Srspke Snježana Rudić, v.d. direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske Dragan Serdar, direktor Agencije za bankarstvo FBiH Zlatko Barš i direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevjestić. Sastanku je prisustvovao i rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi.

Back To Top