skip to Main Content

U Sarajevu je juče održan Prvi sastanak Mreže za civilnu zaštitu Saveza općina i gradova Federacije BiH.

Predstavljeni su ciljevi i aktivnosti rada Mreže civilne zaštite Saveza, primjeri dobre prakse rada Platforme županija i gradova Republike Hrvatske za smanjenje rizika od katastrofa. Kroz otvorene interaktivne sesije će se ubuduće raditi na većem udruživanja lokalne samouprave, kao i diskusijama o izazovima, prednostima i daljim potrebama razvijanja ovakvog modela saradnje radi efikasnijeg smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda. Usvojen je Nacrt poslovnika o radu Mreže, koji je prvi kao takav u regionu u oblasti civilne zaštite.

Vlada je planirala da po hitno uputi u parlamentarnu proceduru zakon koji predviđa ukidanje izdvajanja 0,5 posto na plaće u Federaciji BIH za zaštitu i spašavanje.

Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH je u uvodnom obraćanju istakla da je Savez adektvatno reagovao i uspio stopirati aktivnost Vlade, gdje je time dokazao da se protivi svim zakonskih izmjenama koje mogu negativno uticati u organiziranju i opremanju struktura civilne zaštite, čime bi se ugrozila sigurnost ljudi i materijalnih dobara u lokalnim zajednicama. Te je dodala, „Općinama i gradovima se ne mogu dati obaveze i ogromna odgovornost, a uzeti sredstva sa kojima možemo reagirati u slučaju nesreća“.

Ustanovljeno je da je Mreža je savjetodavno tijelo unutar Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine koje u svom radu usvaja stavove, mišljenja, prijedloge i sugestije, vrši razmjenu dobrih praksi i iskustava, organizuje stručne skupove i savjetovanja na teme koje su vezane za djelokrug rada Mreže. Cilj Mreže je primjena i prilagođavanje primjera dobrih praksi udruživanja jedinica lokalnih samouprava, radi smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća u jedinicama lokalne samouprave, kako bi se umanjile posljedice ovih događaja i zaštitili ljudi, životna sredina i imovina.

Sastanci  Mreže u prvoj fazi će se organizirati u okviru regionalnog projekta „Izgradnja urbane otpornosti u Jugoistočnoj Europi“ kojeg finansira Europska unija, a implementira UNDP u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Back To Top