skip to Main Content

PITANJE: Ukoliko klijent ne izvršava porezne obaveze (ne uplaćuje doprinose i poreze), ne vrši aktivnosti vezane za prijave kreditnih poslova sa inostranstvom, koja je odgovornost računovodstvene firme a koja certificiranog računovođe koji potpisuje njihove obračune?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top