skip to Main Content

PITANJE:  U situaciji kada advokat ne podnese tužbu u roku, usljed čega stranka izgubi pravo/osnov potraživanja, na koji način će se u postupku protiv advokata radi naknade štete stranci utvrditi da je potraživanje stranke bilo osnovano? Moguća je situacija da stranka od advokata zahtijeva podnošenje tužbe radi naplate potraživanja koje je nesnovano, te advokat propusti radnju (rok za vođenje postupka) radi naplate neosnovanog potraživanja…

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top