skip to Main Content

PITANJE: Da li obveznik PDV-a koji pruža usluge softerskog programiranja i konsultacija  stranom pravnom licu ima pravo na odbitak ulaznog poreza po fakturama dobavljača koje su u vezi sa tim uslugama?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top