skip to Main Content

PITANJE: Da li obveznik PDV-a ima pravo na odbitak ulaznog poreza u slučaju kada je obveznik PDV-a-prethodni učesnik u prometu za promet dobara izdao neispravnu fakturu, u smislu pogrešne primjene poreske stope PDV-a?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top