skip to Main Content

PITANJE: Koja jemogućnost ostvarivanja prava na odbitak ulaznog poreza u slučaju kada u fakturi za promet stranog lica obveznika PDV-a, koju je u ime i za račun stranog lica – obveznika PDV-a izdao poreski punomoćnik stranog lica – obveznik PDV-a, podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV-a nisu iskazani u KM?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top