skip to Main Content

Portal „Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina u FBiH“ sutra će biti svečano pušten u rad. Portal će u rad pustiti premijer Federacije BiH Fadil Novalić.

Cilj uspostave Registra cijena nekretnina Federacije BiH, kao službene i dostupne evidencije tržišta nekretnina u Federaciji BiH, je povećanje transparentnosti tržišta nekretnina i ostvarivanje realnog uvida u razvoj i kretanje ovog tržišta, što je jedan od temelja privrednog razvoja i ulaganja, te budućeg pristupa Europskoj uniji.

Prezentacija je rezultat saradnje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Porezne uprave Federacije BiH i jedinica lokalne samouprave u FBiH u realizaciji aktivnosti projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ – CILAP.

Ovaj projekt financiran je donatorskim sredstvima Vlade Kraljevine Švedske i provodi se kao twining suradnja između direktnih projektnih partnera, Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis prava (Lantmateriet), Federalne uprave za godetske i imovinsko-pravne poslove FBiH (FGU) i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a (RGU).

Tokom 2016. i 2017. godine razvijen je IT sistem ovog registra koji je trenutno u upotrebi u 62 jedinice lokalne samouprave i pripadajućim uredima, a očekuje se njegovo dalje širenje i na druge lokacije u Federaciji BiH. S obzirom na važeće zakonske i institucionalne okvire sistem je razvijen u bliskoj suradnji s Poreznom upravom FBiH, čiji su službenici njegovi interni korisnici, zajedno s komisijama za procjenu vrijednosti nekretnina uime jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Puštanjem u rad ovog portala, evidentirani podaci iz kupoprodajnih ugovora koji se odnose na cijenu, površinu i vrstu nekretnine bit će javno dostupni, te će na taj način građani putem interneta moći provjeriti po kojim cijenama se prodaju kuće, stanovi ili zemljište u određenom dijelu općine ili grada.

Lični podaci sudionika na tržištu nekretnina će biti zaštićeni, a lokacija prikazana na pregledniku je približna, informativnog karaktera i ne odaje stvarnu lokaciju prometovane nekretnine.

Back To Top