skip to Main Content

PITANJE: Kako obračunati zateznu kamatu u skladu sa novim Zakonom o visini stope zatezne kamate i ”Korona zakonom” na potraživanje čija je naplata pokrenuta prije donošenja novog zakona o visini stope zatezne kamate? Novi Zakon o visini stope zatezne kamate stupa na snagu 14. 3. 2020., a ”Korona zakonom” se prekida obračun kamata od 1. 3. 2020. (član 10. Korona zakona). Prema Korona zakonu prekida se obračun kamata od 1. 3. do isteka tridesetog dana od dana prestanka nesreće ( 31. 5. je proglašen prestanak stanja nesreće) i to bi značilo do 30. 6. 2020. Ako hoćemo npr. na dan 10. 7. 2020. da obračunamo kamatu na kašnjenje za neplaćanje obaveze koja je nastala prije donošenja novog Zakona o kamati, po kojem Zakonu odnosno stopi da obračunamo kamatu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top