skip to Main Content

PITANJE: Naša pitanja se odnose na obračun plate i uplate odgovarajućim fondovima svih poreza i doprinosa prema novom obračunu plate u RS za uposlenika iz FBiH koji je u radnom odnosu u firmi u RS.

Da li se za uposlenika koristi lični odbitak 500 KM za porez na dohodak?

U slučaju da je definisana neto plata 750,00 BAM, koji je preračun za bruto iznos? Da li se doprinosi za zdravstvo i nezaposlenost plaćaju u većem procentu od propisanih stopa u RS? Da li veću razliku za ove doprinose snosi poslodavac, ili ona ulazi u bruto platu?

Koji doprinosi i u kojem procentu se plaćaju, kojim fondovima, koje su šifre općina i koje vrste prihoda?

Koje obrasce i kojim poreskim upravama je potrebno podnijeti u ovom slučaju?

Da li se uposlenik može opredijeliti da ima zdravstveno osiguranje u RS? Koje su tada opcije vezane za obračun, procente, uplate, preračun na bruto platu?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top