skip to Main Content

PITANJE: Na koji način se vrši obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u sljedećim situacijama: radnik sa prebivalištem u Federaciji BiH – zaposlen u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu BiH i radnik sa prebivalištem u Republici Srpskoj/Brčko Distriktu BiH – zaposlen u Federaciji BiH?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top