skip to Main Content

U okviru Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo, JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo danas je objavila javne pozive za poslodavce sa područja Kantona Sarajevo po programima sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS i “Posao za sve”.

Za Program sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve” planirana su sredstva od 2.400.272 KM i zaposlenje 571 osobe, odnosno 6.720.000 KM za Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS preko kojeg će biti zaposleno 700 pripravnika, osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Zainteresovani poslodavci koji imaju namjeru učestvovati u programima sufinansiranja zapošljavanja, trebaju da pripreme svu potrebnu dokumentaciju kako bi na vrijeme podnijeli svoje aplikacije za učešće na istim.

Javni pozivi za prijave će biti otvoreni do 28. februara 2019. godine.

Back To Top