skip to Main Content


Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ MFiT BiH) uradila je Konsolidovani izvještaj interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.

Izvještaj daje osnovne podatke o sistemu interne revizije u institucijama BiH,  aktivnostima CHJ MFiT BiH, o jedinicama interne revizije, internim revizorima, revidiranim institucijama i podatke o poduzetim aktivnostima na realizaciji zaključaka Vijeća ministara BiH.

Interna revizija u institucijama BiH je, zaključno s 31.12.2016. godine, funkcionalno i kadrovski uspostavljena ili je u postupku uspostavljanja, u skladu s važećim propisima, u 14 od predviđenih 17 institucija BiH.

Međutim, uspostavljanje jedinica interne revizije ne znači po automatizmu i njihovu funkcionalnost. U Konsolidovanom izvještaju interne revizije za 2016. godinu, s kojim je upoznato Vijeće ministara BiH, naveden je primjer Jedinice interne revizije Ministarstva pravde BiH. U ovoj jedinici zaposlena su dva interna revizora, koji u dvogodišnjem periodu nisu poduzeli nikakve aktivnosti u izvršavanju funkcije interne revizije.

U toku 2016. godine 13 jedinica interne revizije institucija BiH uradile su 128 izvještaja u kojima je institucijama dato ukupno 637 preporuka. Institucije su provele 153 preporuke interne revizije, dok za realizaciju 417 preporuka rok još nije istekao.

Najveći broj preporuka odnosi se na unapređenje sistema obračuna plata i naknada plata, upravljanje ljudskim resursima, unapređenje sistema u oblasti javnih nabavki i u oblasti ugovorenih i drugih usluga.

Back To Top