skip to Main Content

PITANJE: Da li je lice A koje je rezident Federacije BiH i nema konsolidirani prihod od 1,5 milijardi BAM, a u vlasništvu je lica B koji podnosi CbC izvještaj u svojoj zemlji rezidentnosti obavezno dostaviti obrazac CBC-901?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top