skip to Main Content

PITANJE: Samostalni poduzetnik ima veću imovinu kao što je poslovni prostor, automobil i dr. koja se vodi na obrtu i ima značajan trošak amortizacije od te imovine u tekućem razdoblju.

U odnosu na prethodne periode poslovanja samostalni poduzetnik je poslovao u 2018. godini lošije, tako da ukupne rashode nije moguće pokriti iz ostvarenih prihoda tekućeg razdoblja. U ukupnim troškovima poslovanja troškovi amortizacije imali bi značajan utjecaj na iskazivanje gubitka u poslovanju.

Može li samostalni poduzetnik odlučiti da za prethodno porezno razdoblje (2018. godinu) u popisnoj listi dugotrajne imovine i u knjizi prihoda i rashoda ne iskaže otpis (amortizaciju) dugotrajne imovine za 2018. godinu, bez obzira na činjenicu što mu ta imovina služi za obavljanje samostalne djelatnosti, kako bi izbjegao iskazivanje gubitka. Tačnije, u slučaju da ne iskaže trošak amortizacije u knjizi prihoda i rashoda, samostalni poduzetnik mogao bi iz ostvarenih prihoda pokriti rashode tekućeg razdoblja i poslovati pozitivno.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top