skip to Main Content

PITANJE: Subjekti od javnog interesa, u skladu sa članom 86. Zakona o računovodstvu i reviziji, su obavezni imati u radnom odnosu najmanje jednog ovlaštenog revizora. U skladu sa članom 84. istog Zakona subjekti od javnog interesa su obavezni osnovati odbor za reviziju, od kojih najmanje jedan clan mora biti iz redova ovlastenih revizora. Da li i članovi odbora iz člana 84. moraju biti u radnom odnosu u subjektu za koji je odbor formiran? Da li je moguć angažman putem ugovora o djelu ili na neki drugi način za članove odbora?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top