skip to Main Content

PITANJE: Da li privredno društvo (d.o.o.), može obavljati dvije djelatnosti (ugostiteljska i trgovačka) u istom poslovnom prostoru (40m2) koji fizički nije odvojen, kao “dragstor” pod jednim fiskalnim uređajem, i sa predatom jednom izjavom o početku obavljanja trgovačke djelatnosti – dragstor!? Iako, je navedeno u Pravilniku o klasifikaciji prodavnica i drugih oblika trgovine na malo, sljedeće: Dragstor je prodavnica u kojoj se vrši trgovina na malo pretežno prehrambenim proizvodima i neprehrambenim proizvodima svakodnevne potrošnje, sa najdužim radnim vremenom (obično od 0-24 sata). Ovakve su prodavnice smještene na mjestima veće koncentracije ljudi tokom cijelog dana (aerodromima, željezničkim i autobusnim stanicama). U posebnim fizički odvojenim prostorijama mogu se pružati ugostiteljske usluge (kafa, brzo pripremanje hrane i sl.), ukoliko ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti. Ako navedeno nije moguće, sa aspekta fiskalizacije, da li isto privredno društvo mora da registruje novu poslovnu jedinicu pod novim ID brojem, upisanim u pripadajući registar općinskog suda. Tako da ima dva fiskalna uređaja, sa ispunjenim uvjetom o ispunjavanju minimalnih uslova za ugostiteljstvo, i drugom posebnom izjavom o početku obavljanja trgovine na malo!?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top