skip to Main Content

Zakona o radu („Službene novine FBiH”, broj 89/18) odnosi i na prijem pripravnika u radni odnos nakon obavljenog pripravničkog staža, sklapanje ugovora o radu sa stipendistom preduzeća, te prijem radnika na određeno vrijeme u slučaju hitnih potreba zbog odlaska radnika na duže bolovanje ili porodiljsko odsustvo?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top