skip to Main Content


U glavnom gradu Austrije će slabovidni i ljudi oštećenog sluha ubuduće moći da prilagode jačinu signala akustičnog uređaja za slijepe na novim semaforima za pješake prema svojim potrebama. Time je pronađeno rješenje koje predstavlja podršku osobama i istovremeno sprječava stvaranje nepotrebne buke koja je ugrožavala okolne stanare.

Svi novi signalni uređaji za slijepe u Beču koji ubuduće budu postavljani bit će kao i do sada opremljeni tasterom za pokretanje signalnog zvuka. Jačina signala odgovarat će trenutnoj jačini buke na terenu i neće ugrožavati susjede. Ukoliko je nekom potreban jači signal to će moći da podesi putem RFID-čipa ili EuroKey-ključa.

U Beču je trenutno 889 od ukupno 1300 semafora opremljeno akustičnim uređajem za slijepe. Slabovidnim osobama koje slabije čuju potreban je jači signal za prelaz preko raskrsnice, zbog čega su se susjedi bunili. Razlog je što se signalni tasteri nisu koristili isključivo za potrebe ciljne grupe, već su zloupotrebljavani od strane drugih osoba. Prolaznici često pritisnu tastere u nadi da će se na semaforu brže pojaviti zeleno svjetlo. Ovim novim uređajem sprječava se stvaranje nepotrebne buke.

(EUROCOMMPR)

Back To Top