skip to Main Content

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovin Senad Softić primio je danas u nastupnu posjetu novog šefa misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Bosnu i Hercegovinu Martina Petrija, koji će na ovoj poziciji zamijeniti dosadašnjeg šefa misije Nadeema Ilahija.

Teme sastanka s Petrijem su, između ostalog, bile status provedbe programa MMF-a s Bosnom i Hercegovinom, program predstojeće međunarodne konferencije o budućnosti gotovine koju CBBiH organizira 15. novembra, a na kojoj će uvodno izlaganje održati visoki zvaničnik MMF-a, kao i tehnička saradnja MMF-a i CBBiH.

Osim novog šefa misije za Bosnu i Hercegovinu, sastanku je, također, prisustvovao i dosadašnji šef misije MMF-a u Bosni i Hercegovini Nadeem Ilahi, koji odlazi na novu dužnost, nakon tri godine, rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovine Francisco Parodi, te drugi zvaničnici iz MMF-a i CBBiH.

Back To Top