skip to Main Content

Direktor Jedinice za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo IFAD-a Halil Omanović i predstavnik Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA-e Rifet Džambegović, posjetili su krajem prošle sedmice Gradsku upravu Goražde, gdje su se susreli sa gradonačelnikom Muhamedom Ramovićem i njegovim saradnicima.

Utvrđeni su planovi i dinamika realizacije projekata koji se realizuju na području Grada Goražda u partnerstvu sa IFAD-om i SERDA-om kao implementatorom projakata.

Riječ je o projektima rekonstrukcije putnog pravca Biserna – Vran potok čija je ukupna vrijednost 399.834,38 KM, od čega Grad Goražde finansira projakat sa 224.834,38 KM dok Ured za koordinaciju projekta – PCU (IFAD) učestvuje  sa 175.000,00 KM, a za koji je danas Gradonačelniku predat zapisnik o predaji izgrađenog puta, zatim o projektu izgradnje sekundarne vodovodne mreže Ahmovići-Kodžaga polje i Kazagići-Hubjeri koji se odnosi na pomoć poljoprivrednim proizvođačima i projektu asfaltiranja putnog pravca Brzača – Goršić polje – Orahovice za koji je predstavniku SERDA-e predata projektna dokumentacija.

” Sretni smo što je IFAD ponovo na području Goražda i da smo mi kao lokalna zajednica imali priliku da apliciramo sa nekoliko projekata. Sada smo u prilici da izvršimo primopredaju asfaltiranog putog pravca Biserna-Vran potok. Na terenu smo vidjeli da je put urađen po svim standardima, kako je bilo određeno prema projektu. Svakako da smo mi dali veliki doprinos, jer je ukupna vrijednost projekta iznosila 399.834,38 KM. Drago nam je što smo uspjeli da dogovorimo detalje oko projekta izgradnje sekundarne vodovodne mreže Ahmovići-Kodžaga polje i Kazagići-Hubjeri koji se odnosi na pomoć poljoprivrednim proizvođačima i projekat sa Svjetskom bankom, tako da ćemo mi taj projekat sufinansirati sa 30%. Imamo i odluku od ranije koju je usvojilo Općinsko vijeće. Naredni projekat koji očekujemo jeste raspisivanje javne nabavke radova za putni pravac Brzača – Goršić polje – Orahovice. Želimo da tim povratnicima uradimo konačno asfalt, također tu se nalazi nekropola koja je od neizmjernog kulturno-historijskog značaja i stećci, tako da na neki način rješavamo dva problema tj. putnu komunikaciju i dolazak na turističko mjesto, gdje svaki dan imamo posjete turista iz čitave BiH, Europe i Amerike. Sljedeće projekte smo aplicirali prema IFADU u 2019. godini. Nadamo se da će neki od tih projekata proći, radi se o ruralnim područjima. IFAD predstavlja pomoć ruralnim područjima, projekat je opravdan”, izjavio je gradonačelnik Ramović.

Ovo je nastavak aktivnosti koje IFAD provodi na području Goražda naglasio je u izjavi za medije Halil Omanović, direktor jedinice za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo IFAD.

”Potpisali smo zapisnik o primopredaji izvedenih radova na projektu izgrađenog putnog pravca Biserna-Vranpotok u vrijednosti od 399.834,38 KM, od čega je Grad Goražde finansirao više od 50%.  Dogovorili smo sa gradonačelnikom da naredni projekat bude navodnjavanje Ahmovići-Kodžaga polje i Kazagići-Hubjeri  odnosno izgradnja sekundarne mreže ona koja dovodi vodu do parcela, poslije toga na red dolazi put prema Orahovicama u dužine od oko tri kilometra, ukupne vrijednosti oko 400.000 KM. Vrijednost projekta izgradnje sekundarne vodovodne mreže iznosi oko 140.000,00 KM”, kazao je Omanović.

 

Back To Top