skip to Main Content

 

Kompanija EuroExpress je prva brza pošta u BiH koja je svoju djelatnost djelovanja proširila i na transport temperaturno osjetljivih pošiljki.

top

Transport temperaturno osjetljivih pošiljaka je posebna usluga koja se odvija u specijalnim rashladnim uređajima, dok je način praćenja pošiljke kao i temperaturnog okruženja podržan savremenim informaciono-tehnološkim sistemom.

top 2

Tokom cijelog toka transporta vodi se ekletronski zapis pošiljke i temperature, a po izvršenoj dostavi korisnik usluge dobija putem elektornske pošte izvještaj o svim stavkama transporta, uključujući preciznu dokumentaciju i zapis o temperaturnom okruženju pošiljke.

top3

Za postojeće i buduće korisnike ove usluge to je garancija da njihova pošiljka stiže bezbjedno, brzo, jednostavno i pod tačno definisanim temperaturnim okruženjem na željenu adresu. Vrijeme dostave za ove pošiljke je 24 časa od trenutka preuzimanja.

Transport medicinskih sredstava odobren je rješenjem Agencije za lijekove i medicinska sredstva, dok se Ugovorom o kvalitetu, koji se potpisuje sa korisnicima ove usluge, definišu uslovi i obaveze između EuroExpress-a i korisnika.

S obzirom da je riječ o pošiljkama, koje su sa aspekta transporta visokoosjetljive, a prije svega poštujući važeće zakonske propise, EuroExpress brza pošta ovu uslugu obezbjeđuje samo pravnim licima koji imaju licencu Agencije za promet i distribuciju lijekova i med. sredstava.

 

Back To Top