skip to Main Content
Notar 241794 3

Piše: dr. sc. Ranka RAČIĆ

Otpravak originala u svrhu izvršenja koji sadrži potvrdu da taj otpravak originala u svrhu izvršenja po obliku, formi i sadržini u cjelosti odgovara originalu notarski obrađene isprave predstavlja izvršnu ispravu na osnovu koje tražilac izvršenja može pokrenuti izvršni postupak. Potvrda o otpravku originala u svrhu izvršenja nije procesna radnja. Stoga ona ne može sadržavati elemente koje ima izreka odluke. Kondemnatorna sudska odluka i notarska izvršna isprava su potpuno različite izvršne isprave. Njihova jedina sličnost je što imaju svojstvo izvršne isprave. Unošenje elemenata u potvrdu o otpravku originala u svrhu izvršenja mimo pravila koja su sadržana u ZoN RS i ZIP RS može samo da ugrozi položaj notarijata u Republici Srpskoj…


…Opširnije čitajte u broju 1402

Back To Top